Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση: Υπεύθυνος Καθηγητής: Ηλιού Νικόλαος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πεδίον Άρεως, Βόλος 383 34
Τηλ 2421074172
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Βούλγαρη Χρύσα
Email: chrvoulgari@civ.uth.gr
Τηλ: 24210 74172